Hem » Blogg » Opinion och media

Kategori: Opinion och media

Det antikvariskt oklanderliga

Det antikvariskt oklanderliga

1995. När vi startade vår verksamhet på Överjärva gård, med kommunantikvarie Alice Gunter som ledstjärna, var det antikvariskt tänkande som gällde. Detta präglade arbetet. Det gällde husen, det gällde alla lämningar omkring och givetvis de kända fornlämningarna. Det gällde även de eventuella fornlämningar som kanske ännu inte hade hittats. Vilken omfattning hagarna skulle ha bestämdes av om det kunde finnas fler fornlämningar.

Vi byggde på gammalt sätt. Vi försökte undvika plast. Vi byggde trätak på foderhäckarna. Läs mer

Ull

Om vi idag skulle uppfinna en textilfiber som …

  • kunde tillverkas med låg energiförbrukning utomhus eller i enkla byggnader utan miljöfarliga avfallsprodukter av enkla outtömliga resurser och i ett stort urval av finlekar och längder
  • var lättförädlad, självfiltbar, lättfärgad och mottaglig för speciella behandlingar, och lätt att blanda med andra fibrer
  • var utprovad, allergitestad, giftfri, neutral, hudvänlig och som motverkade trycksår och befrämjade spädbarnstillväxt
  • var luftig, elastisk, böjlig, ljudabsorberande, brandsäker, värmeutjämnande, fuktutjämnande, vattenavvisande, smutsavvisande och som motverkar dålig lukt och statisk elektricitet
  • var lätt att få ren och som inte lätt blev skrynklig
  • var tålig, hållbar och motståndskraftig mot mikroorganismer
  • kunde återanvändas och som var 100 procent biologiskt nedbrytbar

Vad skulle vi då kalla den fibern? En underfiber – vår räddning? Ett mirakel är en fiber vi lånar av fåren.

Från boken ”Ull, hemligheter, möjligheter och färdigheter” av Kerstin Gustafsson och Alan Waller.

Överjärva gård – djur, natur, kultur

Du får nu tillträde till denna vackra plats. Vi antar att du visar respekt för djur, natur och de som arbetar för att platsen ska bli så här vacker!

Naturreservat

Lär barnen att detta är ett naturreservat och en arbetsplats. Det är inte tillåtet att bryta grenar från träd och buskar ta sönder stubbar eller trädgrenar, bära bort pinnar eller stenar från sin plats i sammanhanget. Dessa stubbar, grenar och pinnar kan innehålla fågelmat eller insekters boplatser.

Lantbruk

Djurens närvaro bevarar det ursprungliga landskapets karaktär. Vi som sköter får och höns här, gör det genom en ideell förening.

Äkta kulturmiljö

Mark och hus har en sammanhållen väl bevarad agrar miljö.

Välkommen till Kulturlandskaparna!