Ladugården på Överjärva gård är en viktig byggnad

Brev till Byggnadsvårdsföreningen från Åsa Holmgren som ansvarar för Statarmuseet på Överjärva gård.

Ladugården på Överjärva gård är en viktig byggnad

Hej!

Överjärva gård i Solna borde finnas med på Gula listan!

På Överjärva gård står vi nu inför ett nytt problem. Den unika ladugården från 1825 ska rivas för att ge plats för de två ”rödingarna”, SJ:s personalbostäder, som räddades undan rivning tack vare stora protester från lokalbefolkningen.

Ett delikat problem. Vi som jobbar på Överjärva vill naturligtvis rädda alla husen, men inte på bekostnad av att Solnas sista gårdsmiljö förstörs. Läs gärna vbf brev som Elisabet Brömster, lärare på Solna naturskola, har skickat till alla i kommunstyrelsen i Solna. Beslutet gick väldigt hastigt och ingen på gården var vidtalad.

Med vänliga hälsningar
Åsa Holmgren
ansvarig för Statarmuseet Överjärva gård