Hem » Blogg » Rädda ladugården på Överjärva gård!

Rädda ladugården på Överjärva gård!

Moderaterna i Solna har föreslagit att ladugården från 1825 på Överjärva gård ska rivas.

Kulturlandskaparna vill stoppa beslutet att riva ladugården. Vi uppmanar alla att komma till Solna kommunfullmäktiges sammanträde och påverka så mycket de kan.

  • Kommunfullmäktige sammanträder på måndag 2016-03-21, klockan 18:30 i Kommunfullmäktigesalen i Solna stadshus. Läs mer här.
  • Överjärva gård ingår i Igelbäckens naturreservat. Vid beslut om bildande av naturreservatet beskrevs gården så här: ”Överjärva gård med bebyggelse, gårdsmiljö och trädgård samt med gravfält från yngre järnåldern har de högsta kulturmiljövärdena i reservatet.”
  • Ladugården är viktig därför att den är en av de äldsta ursprungliga byggnaderna på Överjärva gård – Solnas sista gårdsmiljö. Ladugården utgör ”hjärtat” på gården och ger helheten i den agrara miljön på Överjärva gård. Att komma upp på grusvägen mot Överjärva gård och mötas av ladugården, magasinet och gårdsgrinden däremellan och få kliva in på gården mellan dessa byggnader, är som att komma tillbaka i en annan historisk tid. Här kan Solnaborna i alla åldrar lära om var de första Solnaborna levde och hur den stora mjölkproduktionen på Överjärva gård levererade mjölk till hela Stockholmsområdet. Det är så viktigt att bevara HELA denna gårdsmiljön intakt i mesta möjliga mån för framtida generationer.
  • Demokrati? Enligt Miljöpartiet har varken Råsunda Förstad AB:s styrelse eller Överjärva gårds styrelse har fått kännedom om förslaget [för rivning] på sina senaste möten. Inte heller har någon nämnd hanterat frågan, vilket detaljföreskrifterna för naturreservatet anger.
  • Gula listan. Ladugården och Överjärva gård i Solna borde finnas på byggnadsvårdsföreningens gula lista som visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll för att visa vilka hot våra kulturmiljöer står inför. Byggnadsvårdsföreningen vill skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten. Skriv till dem och förklara ärendet!
  • Namnlistor. I helgen kommer det att finnas namnlistor utlagda. Vi vill inte att ”rödingarna” ska placeras på den plats där ladugården nu står. Tänk om!