Kalendarium år 2023

Våren 2023

14/1 Fåraherdarna startar, lördagar 10.00 – 13.00
4/2 Fårens Hantverksbod öppnar öppnar. 11.00 – 16.00
5/3 Lammklubben startar, söndagar
14/3 Småskalig fårskötsel, Tema förberedelse för lamning
28/3 Småskalig fårskötsel, Tema lamning
1/4 och 2/4 Påsk på Överjärva
11/4 Småskalig fårskötsel,
21, 22, 23/4 Gärdesgårdsbyggarkurs
25/4 Småskalig fårskötsel,
29/4 och 30/4 Fårklippningskurser
6/5 och 7/5 Lammdagarna
9/5 Småskalig fårskötsel,
14/5 Stora fårvandringen
20/5 Lilla Fårvandringen
7/6 Slipa och slå med lie
13/6 Slipa och slå med lie

Hösten 2023

26/8 Fårens Hantverksbod öppnar
29/8 Småskalig fårskötsel, Tema kropp- och ullmönstring
1, 2, 3/9 Gärdesgårdsbyggarkurs
2/9 och 3/9 Fårklippningskurser
12/9 Småskalig fårskötsel,
16/9 Fåraherdarna startar 
26/9 Småskalig fårskötsel,
7/10 och 8/10 Fårklippningskurser
10/10 Småskalig fårskötsel,
13, 14, 15/10 Gärdesgårdsbyggarkurs
7/11 Småskalig fårskötsel,
9/12 och 10/12 Adventsmys på Överjärva

Anmälan till Lammklubben och Gärdesgårdsbyggarkursen görs till abc@sv.se (vuxenskolan).
Vill du ställa frågor om kurserna och för anmälan till övriga kurser ring 070-7300965 eller mejla till info@kulturlandskaparna.se
Mer detaljerad information finns i länkarna (De blå orden).