Småskalig fårskötsel

Småskalig fårskötsel

En mycket bra kurs för nybörjare och för Dig som vill skaffa en liten
fårbesättning. Många praktiska moment ingår: 

 • lamning
 • utfodring
 • klippning och klövvård
 • sjukdomar – fårapoteket
 • parasiter
 • raser – val av bagge
 • etologi – djurens beteende
 • slaktmognad – slakt
 • ull- och kroppsmönstring
 • ullhantering
 • mjölkning
 • byggnader och rasthagar
 • stängsel av alla slag inkl. gärdesgård
 • betestryck, naturvård
 • restaurering av betesmark och slåtteräng

Kursen pågår under 1 år, 9×3 timmar. Tisdagar, ojämna veckor, 18.30–21.30 (om inte annat anges). Varje kurstillfälle har ett tema. Du kan börja när du vill under året.

Plats: Överjärva gård, Solna, Fårhusen

Anmälan och frågor: Kursledare, Ulla Alm, 070-730 09 65 eller info@kulturlandskaparna.se

Kostnad: 6.000 kr ink. moms. Enstaka gång 1.000 kr. Medlem i föreningen Kulturlandskaparna kan få rabatt. Kalendarium och uppgifter om
medlemskap på hemsidan. kulturlandskaparna.se

Efter kursen, när du är inne i fårlivet och alla frågor kommer, är det en trygghet att ha Ulla som kontakt!

Schema HT2020 & VT 2021

Teman för Småskalig fårskötsel hösten 2020

Höstterminen 2020.
8/9 18.30 – 21.30. Klippning med handsax. För de deltagare som inte klippt förut.
22/9 18.30 – 21.30. Fårens hälsa i allmänhet. Baggens roll. Stall och vindskydd.
6/10 18.30 – 21.30. (Vi är inomhus hela kvällen). Inäga och utmark. Fåren restaurerar ditt kulturlandskap. Utlåning av böcker för återlämning fram till nästa kurstillfälle.
17/11 18.30 – 21.30. Fåren är hemma för vintern. Hantering av djuren. Lågdräktigheten.

Vårterminen 2021

Start 2/3 Tema: Förberedelse för lamning

16/3 Tema: Lamning

30/3 Tema. Praktiska övningar, märka, mjölka, avmaska, hullbedömning. Lammen ska överleva.

13/4 Tema. Klippning med handsax

27/4 Betesplanering, stängsel

Höstterminen 2021

31/8 Tema: Mönstring av djuren

Resten återkommer vi till…..