Hem » Kurser » Småskalig fårskötsel

Småskalig fårskötsel

En mycket bra kurs för nybörjare och för Dig som vill skaffa en liten
fårbesättning. Många praktiska moment ingår: 

 • lamning
 • utfodring
 • klippning och klövvård
 • sjukdomar – fårapoteket
 • parasiter
 • raser – val av bagge
 • etologi – djurens beteende
 • slaktmognad – slakt
 • ull- och kroppsmönstring
 • ullhantering
 • mjölkning
 • byggnader och rasthagar
 • stängsel av alla slag inkl. gärdesgård
 • betestryck, naturvård
 • restaurering av betesmark och slåtteräng

Kursen pågår under 1 år, 9×3 timmar. Tisdagar på datum enligt nedan 18.30–21.30 (om inte annat anges). Varje kurstillfälle har ett tema. Du kan börja när du vill under året.

Plats: Överjärva gård, Solna, Fårhusen

Anmälan och frågor: Styrelseledamot Gunnar Löfgren, 073 979 57 90 eller styrelseledamot Johan Norlin, 070 877 31 52 eller info@kulturlandskaparna.se

Kostnad: 7.500 kr inkl. moms. Enstaka gång 1.250 kr. Kalendarium och uppgifter om
medlemskap på hemsidan. kulturlandskaparna.se

Schema 2024

9/4 Tema förberedelse för lamning
23/4 Tema lamning
2/5 Tema fårklippning
14/5
28/5
3/9 Tema kropp- och ullmönstring
17/9
1/10
15/10
5/11

Tillbaka till kurssidan