Överjärva gård – djur, natur, kultur

Du får nu tillträde till denna vackra plats. Vi antar att du visar respekt för djur, natur och de som arbetar för att platsen ska bli så här vacker!

Naturreservat

Lär barnen att detta är ett naturreservat och en arbetsplats. Det är inte tillåtet att bryta grenar från träd och buskar ta sönder stubbar eller trädgrenar, bära bort pinnar eller stenar från sin plats i sammanhanget. Dessa stubbar, grenar och pinnar kan innehålla fågelmat eller insekters boplatser.

Lantbruk

Djurens närvaro bevarar det ursprungliga landskapets karaktär. Vi som sköter får och höns här, gör det genom en ideell förening.

Äkta kulturmiljö

Mark och hus har en sammanhållen väl bevarad agrar miljö.

Välkommen till Kulturlandskaparna!