Kalendarium

Mer detaljerad information finns under respektive kurs. Föreningen Kulturlandskaparna arrangerar om inget annat anges. Platsen är Överjärva gård.

Kalendarium 2021

14/8, 15/8. Fårens Hantverksbod öppnar efter sommaren.

31/8 Småskalig Fårskötsel. Första träffen efter sommaren. Mer info under kurser för vuxna.

11/9, 12/9. Fårklipparkurser.

18/9.Fåraherdarna. Första träffen efter sommaren.

8/10-10/10. Gärdesgårdsbyggarkurs.

4/12, 5/12. Adventsmys på Överjärva gård