Mer detaljerad information finns under respektive kurs. Föreningen Kulturlandskaparna arrangerar om inget annat anges. Platsen är Överjärva gård.

Kalendarium år 2022

Hösten 2022

13/8 Fårens Hantverksbod öppnar. 11.00 – 16.00
30/8 Småskalig fårskötsel 18.00 – 21.00
10/9 och 11/9 Fårklippningskurser (dagtid)
17/9 Fåraherdarna startar. 10.00 – 13.00
21/10 Gärdesgårdsbyggarkurs (kvällstid)
22/10 och 23/10 Gärdesgårdsbyggarkurs (dagtid)
3/12 och 4/12 Adventsmys vid Fårens hantverksbod
Anmälan till Lammklubben och Gärdesgårdsbyggarkursen görs till abc@sv.se (vuxenskolan).
Vill du ställa frågor om kurserna och för anmälan till övriga kurser ring 070-7300965 eller mejla till info@kulturlandskaparna.se