Våra besökare önskar en vacker bevarad gård

Ladugårdens östra sida som vetter mot gårdsvägen. Bildar tillsammans med magasinet en entré till gårdsplanen.

Vad önskar våra besökare?
Att Överjärva gård ska vara så här lugnt och vackert
som det är nu. MED renoverade hus. Med växterna
kvar från Vikingatiden, med betade gravkullar m m
Kära alliansen i Solna. Varför tror ni inte på Överjärv a
gård. Denna vår har vi fått ett större antal besökare än
någonsin. Man kommer för att andas. Andas!
Ett lämmeltåg av par eller enskilda. En aldrig sinande
ström av barnvagnar. Alla förskoleklasser.
Utomhusfritids på eftermiddagarna. Hur bra som helst!

Detta är en sådan vacker plats med ljusgröna betade
hagar och gärdesgårdar. Välskött vad gäller biologiska
mångfalden.
Fåren, så mysigt. På riktigt. Man behöver inte klicka på
en skärm. Kontrasten till de tätt bebyggda områdena är
total.
Alla de vackra husen som står som skelett.
I stället för att riva ladugården vill vi ha beslut om att
tillsätta en beredningsgrupp. Och den här gången ska
som utgångspunkt vara : Konventionen om biologisk
mångfald, artikel 8 j och 10 c.

Gruppen ska bestå av kulturbärare, dvs
Kulturlandskaparna/ Skansen/byggnadsvårdare,
naturskyddsföreningen, representanter från bolagen
samt politiker som är intresserade.
Gruppen börjar med att hitta sponsorer för att i första
hand restaurera ladugården. Det är pga att den behövs
verkligen, som byggnad. Vi behöver hyra där också. Alla
våra maskiner och annat måste vara utomhus.
Hästarna utgör en viktig del. Ja, helheten med djuren i
centrum ger också Naturskolan viktiga värden.
Alla djur måste kunna vara kvar! Ladugården behövs
som byggnad.