Hem » Föreningen Kulturlandskaparna i Stockholms län » Vi samarbetar med

Vi är medlemmar i:

 • Förbundet Svensk Fäbodkultur
  samlar den svenska fäbodrörelsen och ska verka för att bevara, främja och utveckla fäbodarna, fäbodkulturen, fäbodbruket med utmarksbetet och andra naturliga fodermarker, samt övrigt utmarksbruk. Fäbodrörelsen hävdar också fäbodkulturens roll och möjligheter inom ramen för konventionen om biologisk mångfald (CBD), särskilt artiklarna 8j och 10c.
 • Svenska Lanthönsklubben
  Svenska lanthönsklubben bevarar lantraser av höns, ankor och gäss. Det gör vi genom att vi värnar om små hushållsflockar som hålls så fritt och naturligt som möjligt
 • Föreningen Svenska allmogefår
  yftet med Föreningen Svenska Allmogefår är dels att bevara allmogefåren i sin mest oförädlade form med levande genbanker som bas och dels att främja kontakten mellan allmogefårägare i Sverige.
 • Solna hembygdsförening
  Solna hembygdsförening är en ideell förening. Uppgiften är att samla, förvalta och sprida kännedom om allt som rör hembygdens historia, nutid och framtid. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden och har cirka 700 medlemmar. På Charlottenburgs gård finns Solna hembygdsmuseum och föreningens kansli.
 • Roslagslamm ekonomisk förening
  En ekonomisk föreningen för fårägare i Roslagen och vi arbetar med att samorda slakt, förädling, marknadsföring och försäljning av bygdens lammprodukter.
 • Svenska Fåravelsförbundet
  Svenska Fåravelsförbundet erbjuder dig stöd, kunskap och inspiration i ditt fårägande. Tillsammans skapar vi samarbeten och förbättrar villkoren för ett attraktivt liv med får.
 • Föreningen Svenska Finullsfår
  Föreningens ändamål är bland annat att säkra finulls-rasens framtid i dess ursprungliga miljö och utan att ge avkall på rastypiskhet och rasens särart, utveckla rasens värdefulla egenskaper samt att hålla finullsaveln fri från inblandning av andra raser.