Hem » Föreningen Kulturlandskaparna i Stockholms län » Styrelse

Presentation av styrelsen, som valdes 2023. Medlemmar som vill ha protokoll från årsmötet kan få det genom att kontakta föreningen på info@kulturlandskaparna.se.

Ulla Alm, ordförande och djuransvarig

Ulla Alm, som är ordförande i den ideella föreningen ”Kulturlandskaparna”, finns på Överjärva Gård i Solna. Ullas liv som fårägare började för ungefär 20 år sedan. Hon hade under en tid i Länsstyrelsens regi jobbat med olika projekt för att rädda skyddsvärda naturområden från förfall och igenväxning i Stockholms län. Mark röjdes, restaurerades och stängslades. 1995 kläcktes idén att anställa några får som trädgårdsmästare för att få hjälp att bevara de skyddsvärda områdena. Ulla tog över en fårbesättning vars ägare gått ur tiden och sedan dess har mycket hänt. Idag bor 32 tackor och tre baggar på Överjärva gård.

Ulla började rätt så omgående med att hålla kurser i småskalig fårskötsel. Fårbesättningen på Överjärva gård har hela tiden varit med i undervisningen. Kursdeltagarna har fått delta i de händelser som sker under ett fårår. De har trängts i lammboxar, varit med vid klippning och inspekterat beten i fårhagarna. Idag ordnar föreningen kulturlandskaparna förutom kurser i fårskötsel även kurser i konsten att bygga gärdesgård, tova och spinna, slipa och slå med lie samt fårklippning med maskin. Det finns även en hantverksbod på gården samt en lammklubb och herdeskola för barn från fem år. Barnen får lära sig att bli fåraherdar och hantera djuren på djurens villkor.

Fåren på Överjärva betar varje sommar i Igelbäckens naturreservat och Ekoparkens Solnadel, Tivoliudden. Att ha djur på bete utanför gården medför en del utmaningar men ger mycket tillbaka i form av kontakter med människor i omgivningen. Fåren är efterlängtade. Varje år får Ulla flera samtal från joggare, hundfolk och kolonilottsägare som undrar när fåren kommer till just ”deras” hage. Ulla säger att det är mycket viktigt att sätta upp skyltar med information och kontaktuppgifter ”Nu är det får i hagen, om det händer något ring XX”. Hon ser alla som rör sig i området som resurser. De agerar som ett vaktbolag och hon får snabbt reda på om något hänt med fåren eller stängslet.

Ulla är inte bara kursledare utan även fungerar som mentor för nyblivna fårägare. Hon har flera gånger via telefon hjälpt till att förlösa lamm. Ulla har genom kurserna träffat massor av olika människor och tycker att många fler borde skaffa får. Det finns så mycket mark som håller på att växa igen. Betande djur behövs för den biologiska mångfalden. Det går att vara fårägare och bo i lägenhet eller villa och arrendera mark av en bonde.

Presentation av ordförande Ulla Alm, skriven av Frida Öhlund för Stockholm Uppsala Fåravelsförening.

Erik Forslund, kassör

Britt Johansson, ledamot

Britt Johansson heter jag och allt började med att jag kände att jag ville göra något med händerna.

Jag red på en gård som också höll får som jag kunde få ull ifrån. Tog mig ut till Överjärva när jag förstod att det hölls ullkurser där. Jag har gått kurs flera gånger – nu hjälper jag till på kursen också. Kurserna är roliga och miljön är underbar för den, som likt mig, älskar djur och natur.

Jag vill rekommendera så många som möjligt att besöka Fårens Hantverksbod för att få idéer och jag rekommenderar varmt ett besök för den som har små barn eftersom man på våren får komma in och klappa lammen redan när de är bara någon månad gamla.

Johan Norlin, ledamot

Jag heter Johan Norlin och känner mig starkt tilltalad av föreningens syfte ”att arbeta för och med natur- och kulturvård med ekologisk inriktning”.

Att skydda kulturlandskapet och sprida kunskap om det till nya generationer är viktigt. Jag vill också att miljön på Överjärva gård, liksom dess äldre byggnader, ska skyddas och bevaras samtidigt som de får vara levande. Helst skulle man önska att gården alltid var full av liv – alla besökare arbetar ju inte måndag–fredag 9–17! En fin klenod är till exempel Statarmuseet på gården.

Jag arbetar inte själv med ullhantverk men vill gärna framhålla Fårens Hantverksbod som har produkter av mycket hög klass till både nytta och prydnad. Just detta att i princip allt från fåren på gården tas till vara tilltalar mig mycket – färskt och rökt kött, fårskinn och ull för hantverk – inget går till spillo.

Gunnar Löfgren, ledamot

Louise Storckenfeldt, suppleant

Astrid Orrberg, suppleant