Föreningen Kulturlandskaparna i Stockholms län
Överjärva gård, 170 67 Solna

Telefon (styrelse): Gunnar Löfgren, 073 979 57 90 eller Johan Norlin, 070 877 31 52

E-post: info@kulturlandskaparna.se

Bankgiro 5545-2098
Org. nr
802017-9589
VAT-nr SE802017958901