Hem » Föreningen Kulturlandskaparna i Stockholms län » GDPR

Sverige har sedan maj 2018 ett nytt personuppgiftsdirektiv, GDPR, som Föreningen
kulturlandskaparna följer. Vi har ett medlemsregister som innehåller uppgifter om
medlemmarnas namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt vilken typ av
medlemskap man har. Vi har inga uppgifter om personnummer. Det finns också ett utökat
kontaktregister som även inkluderar personer som gått kurs hos oss eller som tillhör våra
vänföreningar. Där ingår också i vilken egenskap man är med i registret samt vilka kurser hos
Kutlurlandskaparna med deltagit i och när. Registret sköts inom föreningen och lämnas inte ut
till någon utomstående. Uppgifterna tas bort när du inte längre kan räknas som medlem eller
intresserad av vår verksamhet.
Adresserna används aldrig i marknadsföringssyfte utan för utskick om föreningens aktiviteter
samt förnyelse av medlemskapet och sedvanliga årsmöteshandlingar. Har du frågor om
medlems- och kontaktregistret och dess användning eller önskar att någon uppgift tas bort
eller ändras, anmäler du detta till ansvarig Lisa Kyhlberg (mobil 0703 78 24 70 eller mail
lisa.kyhlberg@gmail.com ) som slussar din fråga rätt eller raderar uppgifter du inte vill ha kvar.)