fårvandring

Lilla fårvandringen 2018

Fårvandring mot beteshage. En människofamilj tar hand om en fårfamilj och vi vandrar mot en beteshage i närheten.

Vi träffas på Överjärva klockan 10.00 och vi fördelar djuren på bästa sätt. Man får vänta någonstans där det finns gott gräs till promenaden sätter fart.

Det är bra om gruppen går sammanhållen då vi har att göra med flockdjur. Kör helst inte om varandras ekipage. Om en grupp sackar efter måste alla vänta. Djuren går i koppel. Tackan får litet längre koppel och lammen litet kortare, då drar tackan och lammen hänger på. Det är viktigt att hålla ihop fårfamiljen.

Bär så lite som möjligt!

Välkomna alla som har möjlighet.