Småskalig fårskötsel

Småskalig fårskötsel

En mycket bra kurs för nybörjare och för Dig som vill skaffa en liten
fårbesättning. Många praktiska moment ingår: 

 • lamning
 • utfodring
 • klippning och klövvård
 • sjukdomar – fårapoteket
 • parasiter
 • raser – val av bagge
 • etologi – djurens beteende
 • slaktmognad – slakt
 • ull- och kroppsmönstring
 • ullhantering
 • mjölkning
 • byggnader och rasthagar
 • stängsel av alla slag inkl. gärdesgård
 • betestryck, naturvård
 • restaurering av betesmark och slåtteräng

Kursen pågår under 1 år, 9×3 timmar. Tisdagar, ojämna veckor, 18.30–21.30 (om inte annat anges). Varje kurstillfälle har ett tema. Du kan börja när du vill under året.

Plats: Överjärva gård, Solna, Fårhusen

Anmälan och frågor: Kursledare, Ulla Alm, 070-730 09 65 eller info@kulturlandskaparna.se

Kostnad: 7.500 kr inkl. moms. Enstaka gång 1.250 kr. Kalendarium och uppgifter om
medlemskap på hemsidan. kulturlandskaparna.se

Efter kursen, när du är inne i fårlivet och alla frågor kommer, är det en trygghet att ha Ulla som kontakt!

Schema 2021

Höstterminen 2021

31/8 Mönstring av  kropp o ull. Vi startar 18.00 denna gång, ta vara på ljuset. Träff ute.

14/9 Klippning med handsax. Kl 18.30. Träff ute i stallet.

28/9 Välja fårras. Val av bagge. Planering inför vintern. Kl. 18.30. Inomhus.

12/10 Utlåning av böcker intressanta för din verksamhet. Inäga och utmark. 18.30. inomhus.

9/11 Presentation av betäckningsgrupperna. Hantering av djuren. Kl 18.30. Ute och inne.