Småskalig fårskötsel

Småskalig fårskötsel

En mycket bra kurs för nybörjare och för Dig som vill skaffa en liten
fårbesättning. Många praktiska moment ingår: 

 • lamning
 • utfodring
 • klippning och klövvård
 • sjukdomar – fårapoteket
 • parasiter
 • raser – val av bagge
 • etologi – djurens beteende
 • slaktmognad – slakt
 • ull- och kroppsmönstring
 • ullhantering
 • mjölkning
 • byggnader och rasthagar
 • stängsel av alla slag inkl. gärdesgård
 • betestryck, naturvård
 • restaurering av betesmark och slåtteräng

Kursen pågår under 1 år, 9×3 timmar. Tisdagar, ojämna veckor, 18.30–21.30 (om inte annat anges). Varje kurstillfälle har ett tema. Du kan börja när du vill under året.

Plats: Överjärva gård, Solna, Fårhusen

Anmälan och frågor: Kursledare, Ulla Alm, 070-730 09 65 eller info@kulturlandskaparna.se

Kostnad: 6.000 kr ink. moms. Enstaka gång 1.000 kr. Medlem i föreningen Kulturlandskaparna kan få rabatt. Kalendarium och uppgifter om
medlemskap på hemsidan. kulturlandskaparna.se

Efter kursen, när du är inne i fårlivet och alla frågor kommer, är det en trygghet att ha Ulla som kontakt!

Schema 2019

18. 30–21.30 (om inte annat anges)

 • 26/2 Förberedelse för lamning
 • 12/3 Lamning
 • 26/3 Nu ska lammen växa och tackorna må bra. Mjölkning.
 • 9/4 Stängsel av alla slag ink. Gärdesgård. Betesplanering
 • 23/4 Fårklippning med handsax. Klövar.26 februari

Vårterminen 2019 teman kommer

 • 27 augusti OBS 18.00–21.00
 • 10 september
 • 24 september
 • 8 oktober
 • 5 november