Småskalig fårskötsel

Småskalig fårskötsel

En mycket bra kurs för nybörjare och för Dig som vill skaffa en liten
fårbesättning. Många praktiska moment ingår: 

 • lamning
 • utfodring
 • klippning och klövvård
 • sjukdomar – fårapoteket
 • parasiter
 • raser – val av bagge
 • etologi – djurens beteende
 • slaktmognad – slakt
 • ull- och kroppsmönstring
 • ullhantering
 • mjölkning
 • byggnader och rasthagar
 • stängsel av alla slag inkl. gärdesgård
 • betestryck, naturvård
 • restaurering av betesmark och slåtteräng

Kursen pågår under 1 år, 9×3 timmar. Tisdagar, ojämna veckor, 18.30–21.30 (om inte annat anges). Varje kurstillfälle har ett tema. Du kan börja när du vill under året.

Plats: Överjärva gård, Solna, Fårhusen

Anmälan och frågor: Kursledare, Ulla Alm, 070-730 09 65 eller info@kulturlandskaparna.se

Kostnad: 6.000 kr ink. moms. Enstaka gång 1.000 kr. Medlem i föreningen Kulturlandskaparna kan få rabatt. Kalendarium och uppgifter om
medlemskap på hemsidan. kulturlandskaparna.se

Efter kursen, när du är inne i fårlivet och alla frågor kommer, är det en trygghet att ha Ulla som kontakt!

Schema 2019

Teman för Småskalig fårskötsel hösten 2019

27 augusti (obs 18.00 – 21.00
Kropp- och ullmönstring. Slaktmognad, slakt. Vilka djur ska vi spara?

10 september (tillbaka till 18.30 – 21.30 alla gånger)
Fårraser. Vad vill jag med mina får? Välja bagge. Hus och rasthagar
inför vintern. Ströbädd.

24 september (för er som inte klippt på denna kurs tidigare)
Fårklippning med handsax. Ullhantering.

8 oktober
Fåren som naturvårdare. Kulturlandskapets historia och hur du och
djuren kan förvalta detta arv.
Om du har ett stycke mark att sköta med dina djur, bör du titta på
gamla kartor, innan detta kurstillfälle, för att lära dig hur det såg ut
hos dig ungefär år 1850 – 1900. Dit kan du backa. Du kommer att
kunna låna böcker om skötsel.

5 november
Hantering av fåren, som nu är hemma på gården och förhoppningsvis
dräktiga.