Rädda ladugården på Överjärva gård!

Moderaterna i Solna har föreslagit att ladugården från 1825 på Överjärva gård ska rivas. Anledningen är att Kommunstyrelsen i Solna stad har beslutat att flytta rödingarna, tidigare arbetarbostäder för järnvägsanställda, och föreslagit Överjärva gård som lämplig plats. 

Kulturlandskaparna vill stoppa beslutet att riva ladugården. Vi uppmanar alla att komma till Solna kommunfullmäktiges sammanträde och påverka så mycket de kan.

  • Kommunfullmäktige sammanträder på måndag 2016-03-21, klockan 18:30 i Kommunfullmäktigesalen i Solna stadshus. Läs mer här.
  • Överjärva gård ingår i Igelbäckens naturreservat. Vid beslut om bildande av naturreservatet beskrevs gården så här: ”Överjärva gård med bebyggelse, gårdsmiljö och trädgård samt med gravfält från yngre järnåldern har de högsta kulturmiljövärdena i reservatet.”
  • Ladugården är viktig därför att den är en av de äldsta ursprungliga byggnaderna på Överjärva gård – Solnas sista gårdsmiljö. Ladugården utgör ”hjärtat” på gården och ger helheten i den agrara miljön på Överjärva gård. Att komma upp på grusvägen mot Överjärva gård och mötas av ladugården, magasinet och gårdsgrinden däremellan och få kliva in på gården mellan dessa byggnader, är som att komma tillbaka i en annan historisk tid. Här kan Solnaborna i alla åldrar lära om var de första Solnaborna levde och hur den stora mjölkproduktionen på Överjärva gård levererade mjölk till hela Stockholmsområdet. Det är så viktigt att bevara HELA denna gårdsmiljön intakt i mesta möjliga mån för framtida generationer.
  • Rödingarna har ingen som helst historisk förankring på gården. Att byta ut den gamla ladugården från början av 1800-talet mot de två ”rödingarna”, SJ:s personalbostäder från 1900-talets början, skulle vara förödande för hela gårdsmiljön på Överjärva gård. Det bör finnas alternativa platser i Ulriksdal som kan och måste studeras av stadsbyggnadskontoret och antikvariska myndigheter, innan rödingarna kan flyttas ännu en gång.
  • Demokrati? Enligt Miljöpartiet har varken Råsunda Förstad AB:s styrelse eller Överjärva gårds styrelse har fått kännedom om förslaget [för rivning] på sina senaste möten. Inte heller har någon nämnd hanterat frågan, vilket detaljföreskrifterna för naturreservatet anger.
  • Gula listan. Ladugården och Överjärva gård i Solna borde finnas på byggnadsvårdsföreningens gula lista som visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll för att visa vilka hot våra kulturmiljöer står inför. Byggnadsvårdsföreningen vill skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten. Skriv till dem och förklara ärendet!
  • Namnlistor. I helgen kommer det att finnas namnlistor utlagda. Vi vill inte att ”rödingarna” ska placeras på den plats där ladugården nu står. Tänk om!
  • Rödingarna. Husen, som i dagsläget kallas för ”Rödingarna” och byggdes mellan 1912 och 1920, hör hemma vid Ulriksdals tågstation. Men där står i dagsläget bara tre av de, från början, sju röda husen kvar. Dessa två hus har varit på flytt sedan 2014, då påfartsarbete för Friends Arena tvingade husen från sin plats. (SVT Nyheter. Therese Gustafsson. Publicerad: 4 mars 2016-13:57)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *