Rädda ladugården på Överjärva gård!

Moderaterna i Solna har föreslagit att ladugården från 1825 på Överjärva gård ska rivas. Anledningen är att Kommunstyrelsen i Solna stad har beslutat att flytta rödingarna, tidigare arbetarbostäder för järnvägsanställda, och föreslagit Överjärva gård som lämplig plats. 

Kulturlandskaparna vill stoppa beslutet att riva ladugården. Vi uppmanar alla att komma till Solna kommunfullmäktiges sammanträde och påverka så mycket de kan.

Läs mer

Brev till kommunstyrelsen

Brev till kommunstyrelsen i Solna angående ladugården på Överjärva gård angående ladugården på Överjärva gård – Solnas sista gårdsmiljö

Detta brev har Elisabet Brömster skickat till alla som sitter i kommunstyrelsen i Solna och var med och fattade beslutet om ladugården och Rödingarna. Använd gärna listan på alla namn och sänt egna mail där ni berättar vad ni tycker.

Läs mer

Ladugården på Överjärva Gård

Kring sekelskiftet år 1900 var Överjärva en gård med omfattande mjölkproduktion och det bedrevs jordbruk och trädgårdsodling. Ladugården som är en av de äldsta byggnaderna på gården har fortfarande stor betydelse, nu som historisk byggnad och för upplevelsen av gårdsmiljön.

Läs mer