Strålande solrosor

Bosse Olofsson inne i sina solrosor på Överjärva gård. Varje år sår han dessa och pysslar om dem så de blir 3 m höga. Foto: Marianne Unnert. Kom på besök och titta på dem!

och Marianne och Britta

Kamp för fortsatt bete i Bergshamra

Karta över dammbygget

Den enda rimligt stora hagen i Bergshamra kommer att krympa på grund av att kommunen bygger en dagvattendamm inom hagens område. Detta är direkt söder om pumphusvägen. Det betyder dels att ett stort område av hagen försvinner av själva dammen, men även att en betydande del av hagen öster och framför allt väster om dammen också kommer att förstöras genom att den jord de gräver upp för att skapa dammen planeras att läggas där. Jorden är mycket näringsrik, något vi inte vill ha i en hage för det gynnar ett få tal växter och förstör den biologiska mångfalden.  Nu vet vi också efter mätningar kommunen gjort att jorden tänker sprida ut har förhöjda halter av bly, troligen från dagvatten från Norrtäljevägen, så tidigare varit mer blyhaltigt på grund av blyad bensin.

Näringshalten i sig är illa nog, då den kommer att förstöra 25 år av restaureringsarbete i hagen och bly är givetvis oacceptabelt att föra upp till ytan där marken betas.

Den sydliga delen av tivolihagen kommer därför att bli obrukbar för Kulturlandskaparnas får. Det betyder att den enda av Bergshamrahagarna med mycket bete av god kvalitet krymper så mycket att det kommer att göra det svårt att hålla fåren i Bergshamra. Övriga hagar har på grund av storlek och växtlighet bara bete för några få veckor åt gången för den flock som går där under somrarna.

Om dammen kunde göras mindre och djupare och om den blyhaltiga jorden kunde föras bort, så skulle situationen bli betydligt bättre. Vi förstår behovet av dammen som en del i arbetet att förbättra vattnet i Brunnsviken. Vi önskar att en riktig dialog hade kunnat hållas mellan kommunen och föreningen. Det är det minsta vi borde kunna förvänta oss när vi har betesavtal med komunen och EU-bidrag för arbetet att ta hand om hagmarken.

Fortsättning följer i detta- Hör gärna av dig till föreningen om du veta mer eller om du vill hjälpa oss

Sommar för Kulturlandskaparna på överjärva

Fårens Hantverksbod öppnar den 17 augusti. 11.00 -16.00 Till dess kommer fåren antagligen att vara på bete någon annanstans. Inte uppe vid fårhusen, utan kanske mer undanskymt på Överjärva gård. I Igelbäckens naturreservat finns beteshagar och i södra Bergshamra.

Midsommar 2019 på Överjärva

Midsommar på Överjärva gård

Tack alla som kom! Några tusen.
Vilken fin stämning. Vilka fina blomsterkransar. En underbar midsommarafton helt befriad från sockervadd och plastprylar.
Fåren och lammen var till stor glädje.

Syrsan och Pandolina