Hitta hit

Överjärva Gård ligger i Solna vid Ulriksdalsfältet strax norr om Järva krog

Föreningen Kulturlandskaparna i Stockholms län
Överjärva gård, 170 68 Solna

Ny väg till Överjärva

Kolonnvägen är avstängd från Ulriksdals station och norrut. Avstängningen beror på den fortsatta utbyggnaden av Ulriksdal. Följ orange skyltning i området för alternativ väg till Överjärva gård. Hänvisningsskyltar för alternativ väg ska finnas uppsatta längs hela sträckan.

  Med bil. Infart sker från Enköpingsvägen (tidigare E18) till Bagartorpsringen. Sedan går sträckningen längs med västra sidan av Ulriksdals station mot Gunnarbovägen. Följ skyltningen för att ta er genom tunneln under järnvägen. Här ansluter Överjärva Gårdsväg sista delen upp till Överjärva gård.

  Ny gång- och cykelväg. Alternativ sträckning med början vid Ulriksdals station. Följ skyltarna med orange hänvisning. Om du reser med pendeltåg går du västerut genom gångtunneln till Bagartorpsringen (motsatt sida än normalt) för att sedan följa orange skyltning mot Överjärva gård.

Karta-2014


  Pendeltåg eller buss till Ulriksdals station

Tag pendeltåg eller någon av bussarna 502, 505, 509 eller 540 till Ulriksdals station. Promenera 900 meter norrut på Överjärva gårds väg förbi golfbanan upp till gården.

Med pendeltåget mot Märsta tar det tio minuter från Stockholms Centralstation, sedan tio minuters promenad på Överjärva gårds väg.

  Cykel

Överjärva Gård ligger intill cykelstråket från Sollentuna via Solna till Stockholm. Det går också bra att cykla genom Ulriksdals slottspark och sedan över Uppsalavägen på Överjärva gångbro, ”den gröna bron”.

Från Järvastaden

Kommer du från Järvastaden så ta bara ”den blå bron” över järnvägen så är du framme.