Opinion och media

Vi behöver att ni massivt och övertygande lovprisar oss!

20140419_073313_2048

Vi ska dra i oss det beröm som vi får från allmänheten. Och vi hoppas att vi även kan få beröm från er alla. Det är något som vi behöver. Men vi behöver den uppmärksamheten på papper, i media, ut i cyberrymden. I annat fall finns vi inte.

Överjärva gård är en oerhört fin plats. Det är riskabelt att vara på en sådan oerhört fin plats som Överjärva gård är. Tackor och baggar har oerhört svårt att själva lobba för sin tillvaro, att berätta för beslutsfattare hur viktiga de är för stora grupper av människor. Det är vi människor som måste ”stampa med klöven”. Precis som tackan Hedwig gör, när hon vill bli respekterad.

Glöm inte — skriv många insändare! Kanske någon vill göra ett tv-program? Kontakta andra föreningar och organisationer och be dem göra reportage om oss djur och människor, när vi vårdar denna sammanhållna, agrara miljö — Överjärva gård.

Tackor, baggar med Kulturlandskaparna som sponsorer.

1 mars 2015

Ull

Om vi idag skulle uppfinna en textilfiber som …

  • kunde tillverkas med låg energiförbrukning utomhus eller i enkla byggnader utan miljöfarliga avfallsprodukter av enkla outtömliga resurser och i ett stort urval av finlekar och längder
  • var lättförädlad, självfiltbar, lättfärgad och mottaglig för speciella behandlingar, och lätt att blanda med andra fibrer
  • var utprovad, allergitestad, giftfri, neutral, hudvänlig och som motverkade trycksår och befrämjade spädbarnstillväxt
  • var luftig, elastisk, böjlig, ljudabsorberande, brandsäker, värmeutjämnande, fuktutjämnande, vattenavvisande, smutsavvisande och som motverkar dålig lukt och statisk elektricitet
  • var lätt att få ren och som inte lätt blev skrynklig
  • var tålig, hållbar och motståndskraftig mot mikroorganismer
  • kunde återanvändas och som var 100 procent biologiskt nedbrytbar

Vad skulle vi då kalla den fibern? En underfiber – vår räddning? Ett mirakel är en fiber vi lånar av fåren.

Från boken ”Ull, hemligheter, möjligheter och färdigheter” av Kerstin Gustafsson och Alan Waller.

Överjärva gård – djur, natur, kultur

Du får nu tillträde till denna vackra plats. Vi antar att du visar respekt för djur, natur och de som arbetar för att platsen ska bli så här vacker!

Naturreservat

Lär barnen att detta är ett naturreservat och en arbetsplats. Det är inte tillåtet att bryta grenar från träd och buskar ta sönder stubbar eller trädgrenar, bära bort pinnar eller stenar från sin plats i sammanhanget. Dessa stubbar, grenar och pinnar kan innehålla fågelmat eller insekters boplatser.

Lantbruk

Djurens närvaro bevarar det ursprungliga landskapets karaktär. Vi som sköter får och höns här, gör det genom en ideell förening.

Äkta kulturmiljö

Mark och hus har en sammanhållen väl bevarad agrar miljö.

Välkommen till Kulturlandskaparna!