Opinion och media

Det antikvariskt oklanderliga

Det antikvariskt oklanderliga

1995. När vi startade vår verksamhet på Överjärva gård, med kommunantikvarie Alice Gunter som ledstjärna, var det antikvariskt tänkande som gällde. Detta präglade arbetet. Det gällde husen, det gällde alla lämningar omkring och givetvis de kända fornlämningarna. Det gällde även de eventuella fornlämningar som kanske ännu inte hade hittats. Vilken omfattning hagarna skulle ha bestämdes av om det kunde finnas fler fornlämningar.

Vi byggde på gammalt sätt. Vi försökte undvika plast. Vi byggde trätak på foderhäckarna. Läs mer

Rädda ladugården på Överjärva gård!

Moderaterna i Solna har föreslagit att ladugården från 1825 på Överjärva gård ska rivas. Anledningen är att Kommunstyrelsen i Solna stad har beslutat att flytta rödingarna, tidigare arbetarbostäder för järnvägsanställda, och föreslagit Överjärva gård som lämplig plats. 

Kulturlandskaparna vill stoppa beslutet att riva ladugården. Vi uppmanar alla att komma till Solna kommunfullmäktiges sammanträde och påverka så mycket de kan.

Läs mer

Brev till kommunstyrelsen

Brev till kommunstyrelsen i Solna angående ladugården på Överjärva gård angående ladugården på Överjärva gård – Solnas sista gårdsmiljö

Detta brev har Elisabet Brömster skickat till alla som sitter i kommunstyrelsen i Solna och var med och fattade beslutet om ladugården och Rödingarna. Använd gärna listan på alla namn och sänt egna mail där ni berättar vad ni tycker.

Läs mer