Blogg

REA på fårskinn

 

Lammskinn/babyskinn

Pris: 1.500 kr(ordinarie pris 2.200 kr)

Två skinn för 2.000 kr

Säljs i Fårenshantverksbod. Det lilla röda huste till vänster om fårhusen.

Öppet lördagar och söndagar 11-16.

SVTs lokala nyheter uppmärksammar att betet i Bergshamra är hotat

För att förbättra Brunnsvikens vatten har kommunen bestämt att de ska skapa en damm där näringsämnena ska få samlas innan vattnet rinner ut i viken. Tyvärr grävs dammen helt och hållet inom det som varit den enda tillräckligt stora hagen för våra får. Dammen är stor och tar mycket plats, ca 3/4 av hagen. Dessutom sprids de uppgrävda massorna över en del av hagen Då de både är mycket näringsrika och innehåller bly, är det inte lyckat. Den biologiska mångfalden i en hagmark bygger på att marken är näringsfattig.

Det är osäkert om de betesmarker kommunen erbjuder kommer att vara en god nog kompensation.

Här är SVTs inlägg. Det kan ses fram till 7/11 (3:54 in).

 

 

Strålande solrosor

Bosse Olofsson inne i sina solrosor på Överjärva gård. Varje år sår han dessa och pysslar om dem så de blir 3 m höga. Foto: Marianne Unnert. Kom på besök och titta på dem!

och Marianne och Britta

Kamp för fortsatt bete i Bergshamra

Karta över dammbygget

Den enda rimligt stora hagen i Bergshamra kommer att krympa på grund av att kommunen bygger en dagvattendamm inom hagens område. Detta är direkt söder om pumphusvägen. Det betyder dels att ett stort område av hagen försvinner av själva dammen, men även att en betydande del av hagen öster och framför allt väster om dammen också kommer att förstöras genom att den jord de gräver upp för att skapa dammen planeras att läggas där. Jorden är mycket näringsrik, något vi inte vill ha i en hage för det gynnar ett få tal växter och förstör den biologiska mångfalden.  Nu vet vi också efter mätningar kommunen gjort att jorden tänker sprida ut har förhöjda halter av bly, troligen från dagvatten från Norrtäljevägen, så tidigare varit mer blyhaltigt på grund av blyad bensin.

Näringshalten i sig är illa nog, då den kommer att förstöra 25 år av restaureringsarbete i hagen och bly är givetvis oacceptabelt att föra upp till ytan där marken betas.

Den sydliga delen av tivolihagen kommer därför att bli obrukbar för Kulturlandskaparnas får. Det betyder att den enda av Bergshamrahagarna med mycket bete av god kvalitet krymper så mycket att det kommer att göra det svårt att hålla fåren i Bergshamra. Övriga hagar har på grund av storlek och växtlighet bara bete för några få veckor åt gången för den flock som går där under somrarna.

Om dammen kunde göras mindre och djupare och om den blyhaltiga jorden kunde föras bort, så skulle situationen bli betydligt bättre. Vi förstår behovet av dammen som en del i arbetet att förbättra vattnet i Brunnsviken. Vi önskar att en riktig dialog hade kunnat hållas mellan kommunen och föreningen. Det är det minsta vi borde kunna förvänta oss när vi har betesavtal med komunen och EU-bidrag för arbetet att ta hand om hagmarken.

Fortsättning följer i detta- Hör gärna av dig till föreningen om du veta mer eller om du vill hjälpa oss