Brev till kommunstyrelsen

Brev till kommunstyrelsen i Solna angående ladugården på Överjärva gård angående ladugården på Överjärva gård – Solnas sista gårdsmiljö

Detta brev har Elisabet Brömster skickat till alla som sitter i kommunstyrelsen i Solna och var med och fattade beslutet om ladugården och Rödingarna. Använd gärna listan på alla namn och sänt egna mail där ni berättar vad ni tycker.

Från: Elisabet Brömster
Skickat: den 16 mars 2016 13:59
Till: ’pehr.granfalk@solna.se’; ’marianne.damstrom.gereben@folkpartiet.se’; Arne Öberg (Arne.Oberg@solna.se); ’arion.chryssafis@solna.se’; ’bernhard.huber@mp.se’; ’magnus.persson@centerpartiet.se’; ’samuel.klippfalk@solna.se’; ’eva.eriksson@me.com’; ’thomas.magnusson@solna.se’; ’lars.raden@solna.se’; ’zanna.martensson@moderat.se’; ’torsten.svenonius@solna.se’; ’veronica.nordstrom@moderat.se’; ’peter.edholm@solna.se’; ’sophia.84.andersson@gmail.com’; ’sara.kukka-salam@hotmail.com’; ’victoria.johansson@solna.se
Ämne: Ladugården på Överjärva gård är en viktig byggnad

Bästa ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen i Solna

Jag skriver till er som privatperson i denna fråga och för er kännedom är jag lärare på Solna naturskola Överjärva gård.

Jag är väl medveten om att beslut om att Rödingarna ska flyttas till Överjärva gård togs 7 mars 2016. Detta ser jag fram emot. Det är fint att byggnaderna tas om hand och att verksamhet som kan gynna Solnaborna kan etableras i Rödingarna, samt att byggnaderna renoveras.

Det jag ser med stor oro är platsen som diskuteras för Rödingarna. Att ladugården är i dåligt skick är väl känt. Min förhoppning har alltid varit, att om ladugården inte går att renovera, ska så mycket som möjligt av byggnaden räddas och återanvändas i en rekonstruktion av ladugården. På samma sätt som gjordes med Hästskostallet som blev en pärla. Statarlängan och Trädgårdsmästarbostaden har räddats på samma sätt. Magasinet återuppbyggdes efter att ha brunnit ner 1996. Ladugården utgör ”hjärtat” på gården och ger helheten i den agrara miljön på Överjärva gård. Att komma upp på grusvägen mot Överjärva gård och mötas av ladugården, magasinet och gårdsgrinden däremellan och få kliva in på gården mellan dessa byggnader, är som att komma tillbaka i en annan historisk tid. Här kan Solnaborna i alla åldrar lära om var de första Solnaborna levde och hur den stora mjölkproduktionen på Överjärva gård levererade mjölk till hela Stockholmsområdet. Det är så viktigt att bevara HELA denna gårdsmiljön intakt i mesta möjliga mån för framtida generationer.

Jag har tagit del av förslag på andra platser dit det kan vara möjligt att flytta 200 ton tunga byggnader. Hoppas tid ges till att undersöka alternativa lösningar.

Det vore mycket sorgligt om ladugården aldrig mer ”får berätta sin historia” genom att stå kvar där den byggdes 1825.

Med vänlig hälsning från Elisabet Brömster

Så här svarar MP på mitt mail:

Från: Victoria Johansson [mailto:Victoria.Johansson@solna.se]
Skickat: den 16 mars 2016 15:20
Till: Elisabet Brömster
Kopia: Bernhard Huber
Ämne: SV: Ladugården på Överjärva gård är en viktig byggnad

Hej Elisabet!

Tack för ditt mejl och ditt engagemang i frågan. Vi i Miljöpartiet tycker att beslutet i den här frågan har hastats fram och vi stod inte bakom det. Vi yrkade istället på återremiss för att förslaget skulle kunna beredas bättre och utredas mer noggrant på flera punkter. Eftersom Överjärva ingår i Igelbäckens naturreservat är det ju också så att byggnader varken får rivas, uppföras eller förändras utan att ansvarig kommunal nämnd har fått tycka till i frågan och enligt vår kännedom har frågan ännu inte hanterats där. Inte heller har styrelsen för Överjärva gård involverats i de här turerna vilket är synd. Det finns ju också sedan tidigare beslut fattade om inriktningen för verksamheterna på gården som verkar skissera en annan framtid för ladugården så det finns helt klart flera saker i processen som väcker frågor. Det är förstås tråkigt att Solna har låtit ladugården förfalla. Vi i Miljöpartiet skulle önska att man satsade mer på Överjärva gård, både på byggnaderna och verksamheterna, för att gården, som du säger, ska kunna komma alla Solnabor i alla åldrar till del och bidra till lärande om en annan historisk tid.

Jag bifogar vårt återremissyrkande (läs det här, red anm.). Det fokuserar inte på ladugården utan på själva flytten men om vårt förslag hade gått igenom hade det krävt att man även redde ut frågan om ladugården på ett bättre sätt.

Med vänliga hälsningar,

Victoria Johansson
Vice gruppledare
Miljöpartiet de gröna i Solna

victoria.johansson@solna.se
0725-83 15 15 OBS! Nytt nummer!

www.mp.se/solna
Stadshusgången 2
171 86 Solna

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *